Larikslaan 200, 3053LG Rotterdam info@buurvrouwrotterdam.nl 06-1890 8806

Tuin van de Vergeten Groenten

Een deel van ons betegelde terras wordt op dit moment omgebouwd tot Tuin van de Vergeten Groenten. Voor een deel wordt de 50m2 voorzien van moestuinbakken op sta en zit hoogte. Een ander deel zal gelijkvloers zijn en voorzien worden van fruitbomen, lage moesbakken en een verticale tuin tegen de muur van het gebouw.

In deze tuin zal gewerkt worden door een groep senioren met dementie en mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Zij gaan onder begeleiding van vrijwilligers regelmatig aan de slag met het verbouwen van groenten, kruiden, fruit en bloemen. De opbrengsten van de tuin worden verwerkt tot gerechten voor de gebruikers zelf. Hun eigen verse jam, soep, ingemaakte groenten, of de oogst wordt bereid voor een van de diners op de maandagavond waar ze aan deel kunnen nemen. Op die manier dragen ze bij aan hun eigen gezonde levensstijl en natuurlijk de voldoening van eten uit “eigen” tuin. Wat ze niet zelf gebruiken verkopen we bij de Buurvrouw in onze speciale “Lekkers van de buren van de Buurvrouw kast”, waarbij de opbrengst weer wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen van de tuin. 

Het tuinieren is slechts één activiteit. Voorafgaand, tijdens en na afloop van het werken in de tuin gebruiken de deelnemers het café bij de Buurvrouw als ontmoetingsplaats. Is er koffie, thee met lekkers en ruimte om oude herinneringen levend te houden, en nieuwe te creëren. Deze plek, die openbaar is, wordt ook gebruikt door mensen uit de wijk als ontbijt, koffie, lunch, ontmoeting of werkplek. Een bewuste keuze om juist daar elkaar te ontmoeten en zo in contact te komen, en te blijven, met de buren. Ook vanuit ons uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen maken we op deze manier zichtbaar. En als het weer een keer niet meezit is er binnen nog ruimte voor kleine kweekkassen of kan de oogst gezamenlijk verwerkt worden tot lekkere producten voor thuis of voor in de verkoop.

De realisatie van de tuin is één doel. Het andere doel is om met elkaar een blauwdruk te maken van het project. In een periode van twee jaar werken we samen aan de “perfecte” tuin. Zowel inhoudelijk als het gaat om wat groeit, bloeit en bijdraagt aan waardevolle oogst, maar vooral ook hoe de deelnemers het ervaren. Wat moeten we doen om het nog leuker, beter of handiger te maken. Op welke wijze voelen ze zich gewaardeerd en gezien. Samen leren we, ontdekken we, en leveren na 24 maanden een projectplan op, wat voor iedereen die zijn of haar wijk wil verrijken, beschikbaar is. 

Waarom juist deze doelgroep? 

We zien als centrum in de wijk dat men name senioren vereenzamen, een ongezonde levenshouding aannemen, en passies uit het verleden snel naast zich neerleggen. Gevolg is dat hun gezondheid sneller achteruitgaat en ze eerder dan noodzakelijk aanspraak moeten maken op (extra) zorg. Een zorg die al overbelast is en de komende jaren nog verder onder druk komt te staan door grote personeelstekorten en hogere levensverwachtingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat voldoende beweging en actief gebruik van hersenen dementie kunnen vertragen en daarmee de zelfredzaamheid kunnen verlengen. Iets waar we graag aan bij willen dragen door samen weer een sociaal netwerk op te zetten. Ruimte te bieden voor sociale contacten, breder dan alleen met andere senioren, en fysieke inspanning bieden door te werken in de tuin.

Een tuin om niet te vergeten!

Het doel van de tuin is dat deze voor langere tijd en door meerdere groepen gebruikt kan worden.  Door te kiezen voor een duurzame bouw, een beplanting die naarmate de maanden en jaren verstrijken meer oplevert kunnen we ieder jaar meer mensen laten participeren.  Voor 2022 staat met name nog de aanleg van de tuin centraal en werven van de eerste deelnemers. Het opvolgende jaar het verder uitbreiden van de tuin en structureel vormgeven aan het sociale deel waarbij we 2 tot 3 x per week de participanten aan de slag gaan.  Na de zomer van 2023  volgt een eerste evaluatie om te zien waar we kunnen verbeteren om zo vanaf 2024 een tuin te hebben die we niet zullen vergeten en mensen nog jaren lang van kunnen genieten.