Ons verhaal/contact

Met Stichting wijktheater de Buurvrouw realiseren we verbinding in de wijk door samen te (be)leven. 
Samen dromen, samen ertoe doen, samen ontwikkelen, samen bijdragen, samen plezier. Samen en met iedereen. Met een inspirerende cultuur- en evenementenagenda bieden we een gevarieerd aanbod. De horeca biedt een dagelijkse plek van ontspannen en ontmoeten in de wijk. De ruimtes worden gebruikt voor initiatieven vanuit de wijk, evenementen en (netwerk)bijeenkomsten. 

Alles wat we doen, moet er toe doen

Impact staat voorop. Iedereen uit de wijk mag bijdragen aan de keten waar de buurt beter van wordt. Bij alles wat we doen denken we na waarom we het doen en hoe het ertoe doet voor de wijk, haar bewoners en lokale economie. In de uitvoering werken we zoveel mogelijk met vrijwilligers uit de wijk. Met werkplekken en stages wordt plaats geboden aan mensen die zich veilig mogen ontwikkelen en de beste versie van zichzelf kunnen worden of zijn. We werken daartoe intensief samen met sociaal maatschappelijke organisaties, scholen en bijzonder onderwijs. 

Met de exploitatie van wijktheater de Buurvrouw wordt een inclusieve omgeving gecreëerd waarin er plek is voor iedereen uit de wijk om samen te (be)leven. De stichting heeft geen winstoogmerk en is kostendekkend in haar uitvoering. Het resultaat wordt gebruikt om kwalitatief te groeien, te blijven innoveren om impact te maken in de wijk. De Buurvrouw is een plek in de wijk waar mensen uit de wijk welkom zijn en graag komen omdat het inspireert en ertoe doet.